KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
KULTURA

Szwedzka dusza w Londynie
RECENZJA / 2014.07.09 / Alex S?awi?ski
Dla wielu osób balansowanie na styku ró?nych kultur bywa nieco k?opotliwe. Budowanie swojego „ja” przy ci?g?ym pytaniu o w?asn? to?samo?? nie jest ?atwe....
Pierwsza dama polskiej poezji w Londynie
SYLWETKI / 2014.06.03 / Teresa Halikowska-Smith
Du?ym wydarzeniem dla mi?o?ników polskiej literatury by?a kolejna (po d?u?szej przerwie) wizyta wybitnej polskiej poetki, Ewy Lipskiej, na Wyspach Brytyjskich...
Si?a kordonku
SYLWETKI / 2014.03.31 / Anna Maria Mickiewicz
“Przez wiele dekad polska poezja nie by?a obecna w kulturze Zachodu. Prze?om nast?pi? po ukazaniu si? utworów Tadeusza Ró?ewicza, Zbigniewa Herberta, Czes?awa...
Zielone ?abki – poguj?ca lekcja historii
CO SI? DZIEJE / 2014.03.18 / Tomek „Galik” Gala
Zapraszam w sobot?, 29 marca, do The Grosvenor, 17 Sidney Rd SW9 0TP, Stockwell, gdzie obok GaGa ZZ wyst?pi angielska legenda punk Disorder z Bristol, która po tylu...
No to Grammy!
ROZMOWA / 2014.03.18 /
Ze zdobywc? tegorocznej Nagrody Grammy W?odkiem Pawlikiem rozmawia S?awek Orwat
Rok Andrzeja Panufnika
CO SI? DZIEJE / 2014.03.18 / Adam D?browski
Muzyka Andrzeja Panufnika b?dzie towarzyszy? Brytyjczykom przez ca?y rok. W pewnym sensie kompozytor, który przyby? na Wyspy w latach 50. XX wieku lepiej jest rozpoznawalny...
Polish Crime Night
ROZMOWA / 2014.03.13 / Julia Hoffmann
Do ksi?garni Belgravia Books przy 59 Ebury Street (w pobli?u Victoria Station) przysz?o tak wielu mi?o?ników polsko-angielskich krymina?ów, ?e niektórzy go?cie...
Nie bójmy si? Mas?owskiej
RECENZJA / 2014.02.12 / Ewa Stepan
„Mi?dzy nami jest dobrze” – Scena Poetycka POSK-u we wspó?pracy z artystami z PAiL (Polish Artist's in London) zainaugurowa?a teatr przy stoliku...
Historia Kowalskich
RECENZJA / 2013.12.09 / Grzegorz Ma?kiewicz
Maciej Pawlicki: Jest nasz? ha?b?, ha?b? polityków i historyków, ?e tak pó?no i tak niewiele wiemy o tych sprawach
Pa?ac Encyklopedyczny
RECENZJA / 2013.11.19 / Katarzyna Depta-Garapich
55. Mi?dzynarodowa Wystawa Sztuki w Wenecji
GOMBROWICZ nagi, bez maski?
RECENZJA / 2013.10.10 / Grzegorz Ma?kiewicz
>Lektura „Kronosu” sk?oni czytelników do my?lenia o najwi?kszej zagadce tych notatek: dzi?ki jakim tajemnym zakl?ciom autor suchych wylicze? owrzodze?,...
?ycie jest ciekawe
SYLWETKI / 2013.10.09 / Tatiana Judycka
Jest polsk? re?yserk? teatraln? dzia?aj?c? w Wielkiej Brytanii od ponad czterdziestu lat. Stworzy?a ponad sto przedstawie? teatralnych i operowych, jest lauratk?...
Ze ?redniowiecznym baga?em w XXI wiek
ROZMOWA / 2013.06.09 / Teresa Bazarnik
– Jest to dla mnie najbardziej ekscytuj?cy moment od chwili za?o?enia fundacji w 2002 roku – mówi ELIZABETH SOBCZYNSKI, za?o?ycielka Levantine Foundation....
Protagoni?ci Natalii Wiernik w obiektywie Sony
ROZMOWA / 2013.06.09 / Marek Borysiewicz
Z NATALI? WIERNIK, laureatk? Sony World Photography Awards 2013 w kategorii Student Focus Photographer of the Year oraz prof. AGAT? PANKIEWICZ rozmawia Marek Borysiewicz....
RÓ?EWICZ
SYLWETKI / 2013.05.22 / Anna Maria Mickiewicz
W sobot?, 25 maja w Purcell Room w ramach Festiwalu Literatury w Londynie odb?dzie si? gala po?wi?cona jednemu z najwybitniejszych ?yj?cych pisarzy polskich. Wyst?pi?:...
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |zakład kamieniarski wodzisław | nakrętki nierdzewne | cyriax wodzisław | pellet Pszów | mediacje Rybnik
okulista Gdynia Karwiny | łańcuchy nierdzewne | szkolenia energetyczne sandomierz | angielski Katowice | metamorfozy śląsk