KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
KULTURA

Wszystkie twarze Davida
SYLWETKI / 2013.03.31 / Adam D?browski
Bowie to muzyk o wielu twarzach. Pod wzgl?dem muzycznym, ale nie tylko. Jego pierwsza, nieco zapomniana p?yta wype?niona by?a piosenkami wodewilowymi. Potem by?y:...
Czarodziej d?wi?ków
ROZMOWA / 2013.03.17 /
Wielu wspó?czesnych muzyków tworz?c aran?acje do w?asnych kompozycji, nierzadko si?ga do najnowszych zdobyczy technologii. Wydobywane za pomoc? komputera d?wi?ki...
Emigracja w 21 ods?onach
RECENZJA / 2013.02.24 / Aleksandra Ptasi?ska
Czy nie smakuje wsz?dzie tak samo? Czy klimat nowego miejsca, jego mieszka?cy, kultura i wszelkie dziwactwa nie s? tak naprawd? oboj?tne, kiedy t?skni si? za...
Pomi?dzy muzyk? i malarstwem
SYLWETKI / 2013.02.04 / S?awomir Orwat
Ryszarda Pihana znam ju?… w?a?ciwie nie pami?tam momentu, w którym zetkn??y si? nasze emigracyjne ?cie?ki przy wspólnych zmaganiach w pewnym industrialnym...
Prometeusz, ogie? i epoka stali
RECENZJA / 2013.02.02 / Wojciech A. Sobczy?ski
Historia naszych protoplastów wymieszana jest z konieczno?ci z mitologi?. Ka?da grupa kulturowa ma swoje mity i wierzenia, które do dzi? przynosz? inspiracje dla...
FASHION CULTURE. Jeszcze moda, czy ju? sztuka?
CO SI? DZIEJE / 2012.12.24 / Agnieszka Stando
Pod takim tytu?em zamie?cili?my w marcowym numerze „Nowego Czasu” relacj? z pierwszej edycji Fashion Culture. Projekt, którego pomys?odawc? i g?ówn?...
PAPA GEORGE
ROZMOWA / 2012.10.23 / Monika S. Jakubowska
Mia? to by? krótki wywiad telefoniczny. Przed planowanym koncertem w Jazz Cafe POSK. Jednak im wi?cej o nim czyta?am, tym bardziej jego ?yciorys mnie intrygowa?....
Lombard – Legenda po przej?ciach
ROZMOWA / 2012.10.15 /
rozmawia S?awomir Orwat
Papa George in Jazz Cafe
CO SI? DZIEJE / 2012.10.05 / Monika S. Jakubowska
Gdy mia? 10 lat przekona? rodziców by kupili mu pierwsz? gitar? - elektryczn? Futuram? - za która zaplacili £16. Nie interesowa?a go matematyka ale chcia? wiedzie?...
Festiwal polskich filmów Play Poland
CO SI? DZIEJE / 2012.09.27 /
28 wrze?nia w Birmingham pokazem dramatu „Joanna” w re?yserii Feliksa Falka rozpocznie si? kolejna celebracja polskiego filmu na Wyspach. Obok filmów...
Trzydzie?ci lat min??o
CO SI? DZIEJE / 2012.09.27 / Monika S. Jakubowska
Ani Kultu, ani tym bardziej jego frontmana, Kazika Staszewskiego, nie trzeba specjalnie przedstawia?. Nikt te? nie powinien mie? w?tpliwo?ci, ?e trzydzie?ci lat...
FOTOGRAF GWIAZD w Londynie
CO SI? DZIEJE / 2012.08.23 / Monika S. Jakubowska
"Na tr?bce i kontrabasie przesta?em gra?, bo by?em za s?abym muzykiem. Na szcz??cie dla kultury polskiej wcze?nie to zrozumia?em. W momencie, gdy po raz pierwszy...
O medalach, rekordach i angielskiej pogodzie
CO SI? DZIEJE / 2012.07.20 / Wojciech Antoni Sobczy?ski
Wszystko jest ju? olimpijskie. Zaczynaj?c od rekordowych opadów deszczu, zmian w ulicznym ruchu drogowym, przoprzez og?oszenia, nalepki, drogowskazy, a ko?cz?c na...
Andrzej Sikorowski w Londynie
RECENZJA / 2012.06.18 / S?awomir Orwat
Chyba obok Tadeusza Kantora, Piotra Skrzyneckiego i Marka Grechuty, Andrzej Sikorowski jest jedn? z tych postaci ?wiata artystycznego, które najbardziej kojarzone...
Wystawa Polish Posters
CO SI? DZIEJE / 2012.05.30 / Grzegorz Ma?kiewicz
J?zykiem sztuki jest aluzja, j?zyk po?redni. Anglicy nazywaj? go indirect speech. W Polsce w czasach PRL-u ta najwa?niejsza cecha sztuki ratowa?a wielu artystów,...
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Adwokat Wodzisław Śląski | wkręty nierdzewne | gazy techniczne Rybnik | transport ekogroszek Żory | kontraktowa produkcja suplementów diety
water fountains | cyklinowanie Sochaczew | szkolenia bhp sandomierz | metoda callana Katowice | zakupy ze stylistą śląsk