KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
KULTURA

Carolina Khouri: Garage Wood
RECENZJA / 2011.09.20 / Wojciech A. Sobczy?ski
W ubieg?y wtorek otwarta zosta?a si? kolejna wystawa Caroliny Khouri, artystki znanej czytelnikom „Nowego Czasu” z doskona?ej wystawy, jaka mia?a miejsce...
voovoo.m?skie granie.pl
RECENZJA / 2011.09.14 / S?awomir Orwat
Spotka?em si? z koleg?, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotka? si? z nim… Tymi s?owami w ubieg?ym roku Wojciech Waglewski wraz z Maciejem Male?czukiem...
Historia i dzie? dzisiejszy
RECENZJA / 2011.08.05 / Wojciech A. Sobczy?ski
Z trudem próbuj? skre?li? par? zda? dotycz?ce ?wiata sztuk pi?knych, zdaj?c sobie spraw? z tragicznych wypadków w Norwegii. To by? przecie? kraj, gdzie takich skrajno?ci...
Serca polskich miast bij? dla kultury
CO SI? DZIEJE / 2011.08.05 / Aleksandra Junga
21 czerwca, godz. 16.00. S?dny dzie? dla Gda?ska, Katowic, Lublina, Warszawy i Wroc?awia. Emocje si?gaj? zenitu, serca bij? pe?ne napi?cia. Komu si? uda? Które miasto...
Na polu bitwy by?abym sanitariuszk?
ROZMOWA / 2011.08.05 / Aleksandra Ptasi?ska
Ze Svetlan? Savrasov?, autork? ksi??ki Masz tylko dziadka, Lenina i Boga, rozmawia Aleksandra Ptasi?ska
Rado?? z wydobycia pierwotnego d?wi?ku
ROZMOWA / 2011.07.03 / Agnieszka Kuziel
Z Filipem Filipiukiem – saksofonist?, za?o?ycielem grupy Soma Ansamble, ktory bierze udzia? w nadchodz?cej wielkimi krokami ARTerii, rozmawia Agnieszka Kuziel....
Emma Sergeant u Tomasza Starzewskiego
RECENZJA / 2011.06.26 / Wojciech A. Sobczy?ski
W sobot? 18 czerwca zako?czy?a si? wystawa Emmy Sargeant w salonie mebli i dekoracji wn?trz Tomasza Starzewskiego – mi?dzynarodowej s?awy polskiego pochodzenia...
JOAN MIRÓ: Realne – nierealne
RECENZJA / 2011.06.18 / Agnieszka Stando
Tak si? z?o?y?o, ?e w kwietniu tego roku po raz pierwszy by?am w Hiszpanii, znanej mi wcze?niej tylko z filmów Almodovara i Buñuela. Aktualna wystawa w Tate...
Art Rock i troch? metalowej progresji
RECENZJA / 2011.05.26 / S?awek Orwat
By?em pod wra?eniem popularno?ci grupy Riverside w Wielkiej Brytanii. Na sali przewa?ali widzowie angielscy w wieku pomi?dzy 30 i 50 lat, którzy doskonale znali...
W poszukiwaniu smaków dzieci?stwa
RECENZJA / 2011.05.10 / Teresa Bazarnik
Dzwoni do redakcji wydawca: – Would you be happy to review a Polish culinary book? – Well, send it to us and we’ll see – odpowiadam bez wi?kszego...
Si?a polskiego jazzu
RECENZJA / 2011.04.27 / Anna Ga?andzij
Jeden z najbardziej oryginalnych d?wi?ków we wspó?czesnej muzyce polskiej, zespó? Pink Freud, go?ci? ostatnio na dwóch koncertach w Londynie. Czerpi?c odwa?nie z...
Kultura - co si? dzieje?
CO SI? DZIEJE / 2011.03.30 / Redakcja
Mira Opali?ska w The Warehouse, Breakup w Galerii POSK, Pink Freud w Cargo, Piotr Andreszewski i Frank Peter Zimmermann w Barbican, KINOTEKA
Muzyka
CO SI? DZIEJE / 2011.03.30 / Redakcja
26 marca 2011
Galerie/Wystawy
CO SI? DZIEJE / 2011.03.30 / Redakcja
26 marca 2011
Teatry
CO SI? DZIEJE / 2011.03.30 / Redakcja
26 marca 2011
kolejne strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |??????????? ??????????? ??????? | liny nierdzewne | sklep bhp Wodzisław | transport węgiel Pszów | suplementy diety produkcja
dancing bubble wall | cyklinowanie Piaseczno | Utrzymanie zieleni Wodzisław | pierścienie nierdzewne | taubenabwehr wien