KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA




PUBLICYSTYKA - DRUGI BRZEG

Drugi brzeg
2021.08.26 /
?P. Pani Prezydentowa KAROLINA KACZOROWSKA urodzona 26 wrze?nia 1930 roku w Stanis?awowie Zas?u?ona nauczycielka i dzia?aczka emigracyjna i harcerska, w...
?P. Prof. ZBIGNIEW PE?CZY?SKI OBE
2021.06.28 /
urodzony 29 grudnia 1925 roku w Grodzisku Mazowieckim ?o?nierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, wybitny polski wyk?adowca akademicki i dzia?acz...
Pan o niez?omnej naturze i sercu wielkim jak s?o?ce
2021.06.19 / Tadeusz ?l?ski
W poniedzia?ek, 14 czerwca, w Szczecinie odby? sie pogrzeg Zbigniewa St?czka (22.08.1920-26.03.2021), cz?owieka o wielkim sercu i niespotykanej skromno?ci, niezwykle...
Hubert Jerzy Jarosz 1934-2020
2021.01.22 / Ewa Stepan
W polskim ?rodowisku nad Tamiz? znany by? jako Jurek Jarosz. Zmar? w Londynie 27 grudnia 2020. Aktor, publicysta, autor programów satyrycznych i koncertów ?ycze?...
Les?aw Alexander Konopelski 1949 – 2015
2015.04.23 /
Sukces nowoczasowej ARTerii zawdzi?czali?my równie? Leszkowi. By? z nami od pocz?tku. Kiedy dowiedzia? si? o naszej inicjatywie, od razu do??czy? do zespo?u szale?ców....
Wspomnienie o Tadeuszu Ró?ewiczu
2014.04.25 / Barbara Bogoczek
Tadeusz Ró?ewicz by? wielkim cz?owiekiem, o wysokich standardach, przez co by? skazany na wiele rozczarowa?. By? jednocze?nie nie?mia?y i unika? blasków jupiterów....
Stan Tracey 1926 – 2013
2013.12.27 / Tomasz Furmanek
6 grudnia zmar? Stan Tracey, brytyjski pianista i kompozytor, jeden z najs?ynniejszych muzyków jazzu brytyjskiego. Bez wzgl?du na to z kim i w jakim sk?adzie gra?...
Robert Furman 1978 – 2013
2013.12.02 / Monika S. Jakubowska
Wiadomo?? o tragicznej ?mierci jednego z polskich muzyków obieg?a nie tylko Londyn, ale chyba ca?? Europ? z pr?dko?ci? ?wiat?a. Na oficjalnej stronie grupy Lynchpyn,...
JAREK ?MIETANA
2013.10.10 / Marek Greliak
2 wrze?nia 2013 zmar? w Krakowie Jarek ?mietana, wybitny jazzman, wirtuoz gitary i kompozytor, pedagog oraz lider wielu zespo?ów muzycznych.
Margaret Thatcher 1925-2013
2013.04.09 / Grzegorz Ma?kiewicz
Kiedy w 1979 roku, jako pierwsza kobieta w historii najstarszej demokracji nowo?ytnych czasów, obejmowa?a rz?dy, wydawa?o si?, ?e jest amatork?, chocia? mia?a...
Wies?aw Chrzanowski 1923 – 2012
2012.05.21 /
Wies?aw Chrzanowski urodzi? si? 20 grudnia 1923 roku w Warszawie. W czasie II wojny ?wiatowej walczy? w szeregach Armii Krajowej, uczestniczy? w Powstaniu Warszawskim...
Marysia Fenrych 1953 – 2012
2012.05.21 / Dorota Józefowicz, S?awomir Orwat
24 kwietnia poczt? elektroniczn? przysz?a do nas wiadomo?? od W?odka Fenrycha, naszego kolegi, dziennikarza „Nowego Czasu”: Kiedy dwadzie?cia...
Zenon Rakowicz
2012.04.24 / Alicja Majcher, Ewa Wruszczak
Zenon Kajetan Rakowicz by? d?ugoletnim (przez 30 lat) prezesem Polskiego Klubu w Reading. Cieszy? si? szacunkiem nie tylko polskiej spo?eczno?ci, ale tak?e osób...
O Wis?awie Szymborskiej
2012.03.06 / Micha? Pi?tniewicz
Urodzi?a si? 2 lipca 1923 roku w Kórniku pod Poznaniem, gdzie sp?dzi?a jedynie wczesne dzieci?stwo. Ca?e pó?niejsze ?ycie zwi?zana by?a z Krakowem, z którego –...
Andrzej Karol Skarbek
2012.01.24 / Monika S. Jakubowoska
Wybitny psychiatra i psychoanalityk, mi?o?nik opery i polskiej muzyki, cz?owiek czynu o temperamencie i duszy romantyka. Jego ?yciorys jest niczym dobra powie??,...
kolejne strony: 1 | 2
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |zakład kamieniarski wodzisław | nity nierdzewne | geodeci Czerwionka | transport pellet Żory | giętarka trójrolkowa
odchudzanie wodzisław | nakrętki nierdzewne | Koszenie trawników Czerwionka-Leszczyny | angielski prywatnie Katowice | leczenie AMD gdańsk