KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Gwiazdy odwracaj? si? od Donalda Tuska
2011.03.15 / Bartosz Rutkowski
TAGI: takie czasy
Share |
By? wielkim fanem Platformy Obywatelskiej, dzi? mówi: – Do??! Nie b?d? ju? popiera? ekipy Donalda Tuska.
Takiej mniej wi?cej tre?ci o?wiadczenie zamie?ci? Marcin Meller, redaktor naczelny polskiej edycji „Playboya”. A w trakcie wyborów w 2007 roku aktywnie popiera? Platform?. Po ponad trzech latach szef „Playboya” jest g??boko zawiedziony rz?dami Donalda Tuska. Do tego stopnia, ?e postanowi? na swoim profilu na Facebooku zamie?ci? odezw? do polityków i zwolenników Platformy Obywatelskiej.  

„Szanowna Platformo, drodzy znajomi i przyjaciele dzia?aj?cy w tej partii. Jak mo?e wiecie, albo nie, w 2007 roku by?em w holu Focusa, gdzie czekali?cie na wyniki wyborów. Cieszy?em si? tak jak Wy z odsuni?cia PiS-u od w?adzy” – zaczyna Meller w tonie zawiedzionego m?odego dzia?acza. „Niestety, musz? Was poinformowa?, ?e moja cierpliwo?? si? wyczerpa?a i w najbli?szych wyborach na Was nie zag?osuj?. Nawet straszak w postaci powrotu PiS-u do w?adzy ju? na mnie nie dzia?a.”

Nawi?zuj?c do powszechnej praktyki „nierozliczania”, Marcin Meller zauwa?a: „Za katastrofalne b??dy w swojej pracy zostan? z niej wyrzucony”. Ministrowie s? nawet nagradzani.

Mellerów jest wi?cej
A takich jak Meller jest coraz wi?cej, aktorów, pisarzy, znanych sportowców, którzy teraz pospuszczali g?owy, za?enowani tym, jak Donald Tusk i jego ekipa rz?dz? Polsk?. Nie chc? dawa? Tuskowi kolejnego kredytu, bo oni mu ju? nie wierz?.

Marcin Meller wylicza swoje pretensje pod adresem ekipy Tuska: nie zrobili?cie nic z afer? hazardow?, a co wi?cej, s?ycha?, ?e Miro jak gdyby nigdy nic kandyduje z waszych list do Sejmu. No to dajcie jeszcze Rycha, Zbycha czy jak si? ci panowie nazywaj?.

Maj? do?? Platformy
Znani ludzie przypominaj? to, co go?ym okiem i to ju? od d?u?szego czasu widzieli zwykli Polacy – minister Grabarczyk za totalny ba?agan na kolei dostaje w nagrod? kwiaty, a minister Klich nie ponosi odpowiedzialno?ci za Cas? i za Smole?sk. I kolejna sprawa: przez trzy lata Tuska karmi? Polaków wizj? Zielonej Wyspy w Europie, a teraz robi skok na emerytury.

Dostaje si? te? dziennikarzom. Meller przypomina, ?e gdyby tragicznie zmar?y prezydent Lech Kaczy?ski pope?ni? cho? jedn? tak? gaf?, jaka niemal co tydzie? jest udzia?em prezydenta Bronis?awa Komorowskiego, zosta?by zniszczony przez media. Komorowskiemu wszystko uchodzi na sucho. Uchodzi, bo publiczna telewizja jest ju? w r?kach ludzi Platformy i lewicy. W tej telewizji nie ma tam materia?ów, ?e w terenie Polaków przyciska bieda, ?e rozpada si? s?u?ba zdrowia, coraz ciszej o Smole?sku, jednym s?owem trzymanie si? z dala od krytyki rz?dz?cych.
 
Byli ?lepi, teraz widz?
Coraz wi?cej polskich celebrytów podziela pogl?dy naczelnego redaktora „Playboya”, cho? nie brakuje i takich g?osów – ju? spoza grupy sympatyków Platformy – ?e trzeba by?o by? kompletnie ?lepym, aby w ciemno dawa? taki kredyt zaufania Tuskowi. Po ponad trzech latach klapki z oczu spadaj? osobom najbardziej zafascynowanym postaci? Tuska ludziom.

Mo?na uzna?, ?e wra?liwo?? aktorów, piosenkarzy sprawia, ?e co jaki? czas inwestuj? wielkie emocje i nadzieje w kolejne partie polityczne, a potem prze?ywaj? ?yciowe zawody.

Takie autorytety, jak na przyk?ad re?yser Kazimierz Kutz, który chwali?  premiera Tuska, z tej partii odszed? i dzi? na pytanie, czy wystartowa?by z list tej partii do sejmu mówi: nie. Cho? oficjalnie jeszcze nie krytykuje Tuska, to jednak woli o premierze i jego dokonaniach nic nie mówi?. Re?yser tradycyjnie ogranicza si? do krytyki Prawa i Sprawiedliwo?ci.
 
Post?puj?cy odwrót
Wypowied? Mellera sta?a si? pocz?tkiem odwrotu polskich gwiazd i elit od popierania rz?du. Do grona niezadowolonych do??czyli: Tomasz Lipi?ski, Kazik Staszewski, Tomasz Karolak, Pawe? Kukiz – wszyscy niegdy? popierali Platform? Obywatelsk?. W ka?dym kraju tacy ludzie odgrywaj? ogromn? rol? opiniotwórcz?, to oni poci?gaj? za sob? swoich fanów, oni wskazuj? na kogo g?osowa?, kogo w wyborach odrzuci?. I teraz te elity decyduj? si? na krok drastyczny, zaczynaj? odmawia? pomocy premierowi Donaldowi Tuskowi.

Sam Tusk wcze?niej ch?tnie pokazywa? si? na ró?nych spotkaniach z lud?mi ?wiata kultury i nauki, wyg?asza? d?ugie przemowy na uniwersytetach. Dzi? nie wida? go w tych ?rodowiskach, wygl?da na to, ?e mi?o?? wygasa po obu stronach.

Je?li jednak tacy ludzie powiedz?, ?e w pa?dziernikowych wyborach nie oddadz? g?osu na parti? Tuska, tylko zostan? w domu, to zach?c? do takiego samego dzia?ania swoich zwolenników. I przy niskiej frekwencji Platforma Obywatelska znajdzie si? w nie lada opa?ach.

Bartosz Rutkowski

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat wyłudzenie kredytu warszawa | zawiasy nierdzewne | gwintownik Gorzyce | węgiel Rybnik | kontraktowa produkcja suplementów diety
okulista Gdynia Karwiny | nitonakrętki nierdzewne | matedukacja | nitonakrętki ocynkowane | odstraszacz na ptaki