KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Andrzej Karol Skarbek
2012.01.24 / Monika S. Jakubowoska
TAGI:
Share |
Wybitny psychiatra i psychoanalityk, mi?o?nik opery i polskiej muzyki, cz?owiek czynu o temperamencie i duszy romantyka. Jego ?yciorys jest niczym dobra powie??, pe?na zwrotów akcji i korowodów postaci, a wszystko przeplatane ucieczkami, traum? wojny i emigracj?. Z jego biografii (The Internal Exile) dowiemy si?, ?e jako 12-letni ch?opiec zafascynowa? si? medycyn?, za? jego pradziad by? ojcem chrzestnym Fryderyka Chopina. W czasie II wojny ?wiatowej pomóg? w ucieczce 24 wi??niom obozu na Majdanku, a jego pi?kna kuzynka – Krystyna Skarbek, by?a jedn? z najs?ynniejszych agentek brytyjskiego wywiadu podczas wojny.

Andrzej Karol Skarbek urodzi? si? 10 stycznia 1925 we Lwowie. Ojciec, oficer Wojska Polskiego wraz z matk?, austro-w?giersk? arystokratk?, zadbali o solidne wykszta?cenie Andrzeja i jego brata Jasia. Obaj ch?opcy zg??biali wiedz? u prywatnych nauczycieli, pos?uguj?cych si? na zmian? j?zykiem polskim i francuskim. Wkrótce po wybuchu wojny rodzina Skarbków opu?ci?a kraj. Ojciec dotar? na Wyspy Brytyjskie, a matka wraz z ch?opcami rozpocz??a tu?aczk? po Europie ?rodkowej. W 1946 roku 21-letni Andrzej przyby? do Wielkiej Brytanii. W Dover „przywita?a” go antyemigracyjna demonstracja i banery z has?ami: Polacy – nie chcemy was tutaj!

Po uko?czeniu studiów medycznych podj?? prac? jako pediatra na oddziale dzieci?cym szpitala na Paddington Green w Londynie, gdzie spotka? uznanego psychoanalityka Donalda Winnicotta. To spotkanie, jak i traumatyczne do?wiadczenia z okresu wojny wp?yn??y na decyzj? Skarbka o zmianie kierunku swojej kariery i sk?onienie si? ku psychiatrii i psychoanalizie. W 1961 uzyska? dyplom z psychologii i rozpocz?? prac? na wydziale bada? psycholingwistycznych Uniwersytetu Londy?skiego. Kolejne lata przynosi?y nowe do?wiadczenia i posady w szpitalach: Maudsley, Runwell, Rochford i Basildon, jak równie? posad? konsultanta i egzaminatora z psychiatrii przy Towarzystwie Zdrowia Psychicznego i Wy?szej Szko?y Terapeutów Mowy. Od 1979 do 1981 wspó?pracowa? z uniwersytetem w Ottawie, gdzie opublikowa? wiele znacz?cych prac naukowych. Praktyk? zawodow? zako?czy? w roku 1995.

Bliscy i przyjaciele wspominaj? go jako cz?owieka pogodnego, o ?yczliwym usposobieniu i doskona?ym poczuciu humoru. Wspó?pracownicy i biegli w dziedzinie psychiatrii mówi? o jego profesjonalizmie i nowatorskich metodach pracy.

Zmar? 16 listopada 2011, w wieku 86 lat .

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |alpen stowarzyszenie górskie | pręty nierdzewne | sklep bhp Rydułtowy | Diagnostyka poronień | prasy krawędziowe
optyk Gdańsk Zaspa | nitonakrętki nierdzewne | Koszenie trawników Gliwice | nitonakrętki ocynkowane | stylistka katowice