KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Poster exhibition w Londynie
2012.05.17 / Natalia Dydo
TAGI: Arteria
Share |
Od 1 do 4 czerwca w kryptach ko?cio?a St George the Martyr w Borough w Londynie, SE1, ob?dzie si? wystawa plakatu POLISH POSTERS.

Plakat artystyczny jest wizytówk? Polski, podobnie jak Chopin, Wajda czy Kie?lowski. W latach 60. XX wieku pojawi?o si? okre?lenie „polska szko?a plakatu”, które skupia?o ró?norodno?? technik, stylów i osobowo?ci artystów. Najbardziej reprezentatywne nazwiska to m.in.: Henryk Tomaszewski, Eryk Lipi?ski, Józef Mroszczak, Jan Lenica, Jan M?odo?eniec, Waldemar ?wierzy, Roman Cie?lewicz, Franciszek Starowieyski. Oryginalne w swym przes?aniu i stylistyce projekty plakatów filmowych, teatralnych, muzycznych by?y docenianie zarówno w Polsce, jak i za granic?. Na ulicach plakat artystyczny zostaje wypierany przez komercyjne reklamy. Jednak ta forma przekazu wizualnego wci?? si? rozwija i pojawiaj? si? kolejne pokolenia plakacistów.

Wystawa b?dzie podzielona na dwie cz??ci:

I. LONDON CONNECTIONS. Plakaty artystów, którzy w ró?ny sposób s? powi?zani z Londynem – mieszkaj? tu, pracuj?, studiuj? lub sp?dzili tu tylko kilka miesi?cy. Jest to wybór prac twórców uznanych w dziedzinie plakatu, jak i tych, którzy na co dzie? zajmuj? si? inn? dziedzin? sztuki, a plakat by? jednym z artystycznych do?wiadcze? w ich ?yciu. W wystawie wezm? udzia?: Micha? Bo?cza, Monika Ciapala, Joanna Ciechanowska, S?awa Harasymowicz, Maria Kaleta, Katarzyna Ka?dowska, Mariusz Ka?dowski, Andrzej Klimowski, Andrzej Krauze, Zuzanna Lipi?ska, Justyna Niedzi?ska, Ryszard Rybicki, Olga Sienko, Ros?aw Szaybo.

II. CRACOW POSTER GALLERY. Plakaty z kolekcji Galerii Plakatu w Krakowie – prace mistrzów i nowe trendy w sztuce plakatowej. Na wystawie pojawi? si? zarówno prace s?aw „polskiej szko?y plakatu”, jak i ich nast?pców, oraz najm?odszego pokolenia, m.in. Miros?awa Adamczyka, El?biety Chojny, Kaji Renkas, Sebastiana Kubicy, Moniki Starowicz.

Przybywa coraz wi?cej pasjonatów polskiego plakatu. Przyjd? i do??cz do nich.

Zapraszamy!

Strona oficjalna wystawy: http://arteriaposterexhibition.tumblr.com/

Poster exhibition in London
1-4 czerwca 2012 r.
Godziny otwarcia: 13.00-19.30


LIVE MUSIC 19.30 till late


Organizatorem wystawy jest gazeta „Nowy Czas”, która w ramach cyklicznego projektu ARTeria promuje polskich artystów mieszkaj?cych w Londynie. Wystawa powsta?a we wspó?pracy z Galeri? Plakatu w Krakowie.

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | śruby nierdzewne | hel balonowy Gorzyce | pellet Pszów | mediacje Wodzisław
water fountains | cyklinowanie Piaseczno | szkolenia bhp sandomierz | angielski Jastrzębie | zakupy ze stylistą śląsk