KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Wies?aw Chrzanowski 1923 – 2012
2012.05.21 /
TAGI:
Share |
Wies?aw Chrzanowski urodzi? si? 20 grudnia 1923 roku w Warszawie. W czasie II wojny ?wiatowej walczy? w szeregach Armii Krajowej, uczestniczy? w Powstaniu Warszawskim jako ?o?nierz Oddzia?u Specjalnego „Harna?”. Dzia?a? równie? w konspiracyjnych organizacjach, mi?dzy innymi w Stronnictwie Narodowym i M?odzie?y Wszechpolskiej.

W 1945 roku uko?czy? studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiello?skiego. Tam uzyska? stopie? naukowy doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych oraz tytu? profesorski. Pracowa? jako wyk?adowca prawa i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi? zaj?cia z zakresu prawa cywilnego w Uczelni ?azarskiego.

W 1948 roku zosta? aresztowany za prób? utworzenia masowego ruchu katolicko-narodowego i „obalenia si?? ustroju Polski Ludowej”. Skazany na osiem lat wi?zienia. Zwolniony po 6 latach, w roku 1956 zosta? zrehabilitowany.

W czasach PRL wspó?pracowa? z prymasem Polski, kardyna?em Stefanem Wyszy?skim. W 1980 roku zosta? doradc? NSZZ „Solidarno??”, by? wspó?autorem statutu zwi?zku.

W 1989 roku by? jednym z za?o?ycieli Zjednoczenia Chrze?cija?sko-Narodowego, do 1994 roku pe?ni? funkcj? prezesa zarz?du g?ównego tej partii. Od 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 roku pe?ni? urz?d ministra sprawiedliwo?ci i prokuratora generalnego w rz?dzie Jana Krzysztofa Bieleckiego.

W Sejmie I kadencji zajmowa? stanowisko marsza?ka Sejmu. W latach 1997-2001 zasiada? w Senacie IV kadencji, wybrany z listy AWS. W 2001 roku wycofa? si? z polityki.

W maju 2005 roku zosta? odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwa?niewskiego Orderem Or?a Bia?ego. W 2007 roku – prezydent Lech Kaczy?ski powo?a? go do kapitu?y tego orderu.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Adwokat Wodzisław Śląski | liny nierdzewne | biuro rachunkowe rydułtowy | transport pellet Jastrzębie | suplementy diety produkcja
meble na wymiar rybnik | cyklinowanie Piaseczno | kurs pierwszej pomocy sandomierz | język angielski Katowice | stylizacje ślubne śląsk