KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Wystawa Polish Posters
2012.05.30 / Grzegorz Ma?kiewicz
TAGI: arteria plakat
Share |
J?zykiem sztuki jest aluzja, j?zyk po?redni. Anglicy nazywaj? go indirect speech. W Polsce w czasach PRL-u ta najwa?niejsza cecha sztuki ratowa?a wielu artystów, którzy byli zmuszeni przechytrzy? cenzora. Z tej perspektywy, mog? tylko dzi?kowa? losowi za ?askawo??.

Nie zawsze pami?tamy o tych uwarunkowaniach politycznych podziwiaj?c polskich mistrzów z ubieg?ego wieku. W przeciwie?stwie do literatów produkuj?cych na zamówienie panegiryki rzekomo ch?opsko-robotnicze, czy plakacistów rysuj?cych m??czyzn z um?czonymi twarzami b?d? wypi?t? piersi? coraz wi?ksza grupa artystów tworzy?a zaskakuj?ce widza skojarzeniami plakaty informuj?ce o konkretnych imprezach artystycznych, a jednak ich wymowa wytrzyma?a prób? czasu. Nie pisali manifestów, nie szukali estetycznego j?zyka jedynie s?usznego, a stworzyli co?, co od dawna powszechnie nazywane jest polsk? szko?? plakatu.

ARTeria, po d?u?szej, nieplanowanej nieobecno?ci, wraca z wystaw? prezentuj?c? histori? polskiego plakatu. Sta?o si? to mo?liwe dzi?ki wspó?pracy z Galeri? Plakatu w Krakowie, specjalizuj?c? si? w tej dziedzinie sztuki. Kuratorem wystawy jest Natalia Dydo wychowana w innych czasach, kiedy dos?owno?? zdominowa?a przekaz, a jednak, ona i jej rówie?nicy, nadal dostrzegaj? to tajemnicze drugie dno. Zapraszamy Pa?stwa do poszukiwa? tego drugiego dna na w?asn? r?k?, z zachowaniem ostro?no?ci, bo s? te? prace, które dna nie maj? i mo?na si? zgubi? w nico?ci, a to metafizyczne do?wiadczenie polecam jedynie najbardziej odpornym.

Tradycyjnie ju? wystaw? wzbogac? koncerty muzyki jazzowej, soulowej i rockowej.

Grzegorz Ma?kiewicz

WI?CEJ INFORMACJI: TU
STRONA INTERNETOWA: http://arteriaposterexhibition.tumblr.com/

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |Rozwód adwokat Wodzisław | liny nierdzewne | hel balonowy Gorzyce | transport ekogroszek Radlin | wykrawarki do naroży
kuchnie wodzisław | śruby | Koszenie trawników Czerwionka-Leszczyny | nity stalowe | stylistka katowice