KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Robert Furman 1978 – 2013
2013.12.02 / Monika S. Jakubowska
TAGI:
Share |
Wiadomo?? o tragicznej ?mierci jednego z polskich muzyków obieg?a nie tylko Londyn, ale chyba ca?? Europ? z pr?dko?ci? ?wiat?a. Na oficjalnej stronie grupy Lynchpyn, a tak?e ich portalu spo?eczno?ciowym, pojawi?y si? komunikaty mówi?ce o odwo?aniu koncertów. Pod nimi ros?a góra pyta?, kondolencji, s?ów niedowierzania.

Z najg??bszym bólem i smutkiem pragniemy poinformowa? o odej?ciu naszego brata, przyjaciela i cz?onka zespo?u, Roberta Furi Furmana...

Szesnastoletni Robert Furman, przez przyjació? nazywany Furim, z?apa? za gitar? elektryczn? i ju? si? z ni? nie rozsta?. Jako osiemnastolatek do??czy? do pierwszego zespo?u, a z kolejnymi sk?adami koncertowa? podró?uj?c po Polsce. W roku 2003 przeprowadzi? si? do Wielkiej Brytanii i tu, jako gitarzysta rozwija? swoj? pasj?, graj?c w licznych metalowych sk?adach. W roku 2012 do??czy? do grupy Lynchpyn, która szybko zacz??a zyskiwa? popularno?? i po zaledwie kilku miesi?cach dzia?alno?ci koncertowa?a w takich klubach jak Scala, O2 Academy w Birmingham czy O2 Academy Islington. W sierpniu 2013 roku ?wiat?o dzienne ujrza?a EP zatytu?owana Rebirth. „Jest to swego rodzaju podsumowanie, dok?adnie okre?la miejsce, w którym dzi? jeste?my. A to dopiero pocz?tek!” – czytamy na oficjalnej stronie zespo?u.

Takiego ko?ca pocz?tku jednak nie spodziewa? si? nikt. ?mier? Roberta uderzy?a we wszystkich – zarówno muzyków, jak i sympatyków mocnego brzmienia. Na zawsze pozostanie w pami?ci – u?miechni?ty, z bezb??dnymi riffami, z ciep?ym s?owem i wielkimi, szeroko otwartymi ramionami. Odszed? nagle, w smutku i ?a?obie zostawiwszy ?on? i dwóch synów – Oskara i Aleksandra.

W tym miejscu zwracamy si? z apelem o pomoc rodzinie Roberta, która znalaz?a si? w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zbierane ?rodki zostan? w ca?o?ci przekazane rodzinie i przeznaczone m.in. na pogrzeb naszego kolegi. Poni?ej podajemy numery kont, na które mo?na dokonywa? wp?at.
Konto do wp?at z UK:
The Polish Community Association in Kent
Bank: National Westminster Bank PLC,
3 High Street,
Maidstone, Kent
ME14 1XU
England
Account number: 47037911
Sort code: 60-60-08
Tytu? wp?aty: „Furi”

Numer IBAN do wp?at spoza UK:
(nazwa konta i adres banku jak wy?ej)

IBAN: GB64NWBK60600847037911
IBAN BIC: NWBKGB2L
Tytu? wp?aty: „Furi”

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |adwokat Warszawa | śruby kwasoodporne | geodeci Czerwionka | transport ekogroszek Jastrzębie | suplementy diety produkcja
kuchnie na wymiar wodzisław | cyklinowanie milanówek | egzamin SEP sandomierz | callan Katowice | okulista gdańsk