KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Te szalone lata dwudzieste
2014.09.09 / Pawe? Zawadzki
TAGI:
Share |
Obrazek z dzieci?stwa: przy stole g?owy pochylone nad albumem ze starymi fotografiami, i palce wskazuj?ce, które ?api? na gor?cym uczynku czas przesz?y dokonany. Chwila wzruszenia, zaciekawienia.

„Das Album” zawiera? 1500 fotografii. Po wielu przygodach, bezpa?ski, porzucony, pochodz?cy prawdopodobnie z szabru (je?li kto? jeszcze pami?ta to s?owo…) – trafi? w r?ce matematyka. Ten, zirytowany – postanowi? z dociekliwo?ci? detektywa-amatora ustali?, kto by? autorem, gdzie i kiedy fotografie zosta?y wykonane, co przedstawia?y. A kiedy zabawa rozkr?ci?a si? na dobre – powtórzy? uj?cia sprzed siedemdziesi?ciu lat, pstrykaj?c fotografie tych samych miejsc… Tu cz?sto okazywa?o si?, ?e kamienna materia stworzona przez cz?owieka jest zmienna, p?ynna, „?e nic nie jest ju? takie, jak dawniej”.

Zdarza?y si? jednak niespodzianki: stragan przy starym murze w Maroku – stoi przy nim wnuczek sprzedawcy z fotografii sprzed siedemdziesi?ciu lat. Zawirowania historii omin??y senny zau?ek i jego mieszka?ców, czas znieruchomia?.

Autorem zdj?? w albumie okaza? si? niemiecki lekarz mieszkaj?cy w Kotlinie K?odzkiej. Lubi? podró?e po Europie, rejsy po Morzu ?ródziemnym, widoki Wezuwiusza i w?oskich zabytków, kabarety w starym Budapeszcie.

Znalazca albumu, cz?owiek dociekliwy, uzupe?nia? fotografie komentarzami ze starych czasopism, przewodników turystycznych, antykwarycznych znalezisk. Pozornie martwe obrazki z fotoplastikonu nabra?y migotliwego ?ycia, budzi?y ciekawo?? i nostalgi? za czasami minionymi, ale tak?e – bywa?o ?e podziw i zdumienie. Detektyw amator prze?y? przygod? ?ycia – z racji obowi?zków zawodowych podró?owa? po ró?nych krajach Europy, wi?c zabiera? ze sob? stare fotografie. Porównywa? krajobrazy stare i nowe, pozna? dzi?ki temu wiele osób, prze?y? sporo przygód, robi? reporterskie notatki. W internecie, który okaza? si? bardzo pomocny, znalaz? mnóstwo bezinteresownych pomocników, ?a?cuch ludzi dobrej woli. W tej polsko-niemieckiej opowie?ci napotyka te? niezagojone rany pami?ci, stereotypowe s?dy, nieufno??, podejrzliwo?? czy obszary niewiedzy, nieporozumie?. Po sze?ciu latach z notatek powsta?a ksi??ka – rzetelny opis przygód, poszukiwa? i komentarzy.

Pomys? na ksi??k? – genialny! Pozwoli? przemówi? starym fotografiom, stan?? po drugiej stronie obiektywu, a wi?c szuka? prawdy obiektywnej. Podziw budz? ?rodki u?yte przez autora – detektywistyczna dociekliwo??, ch?? ?apania historii na gor?cym uczynku. Lekcja historii zajmuj?ca, jedyna w swoim rodzaju, a zarazem ?atwa do powtórzenia. Tylko komu dzi? b?dzie chcia?o si? zwiedza? Europ? maj?c w r?ku przewodnik sprzed siedemdziesi?ciu lat? Szpera? po antykwariatach i starych pismach?

Autor dotar? te? do istniej?cych wspó?cze?nie instytucji, które pomagaj? na przyk?ad szuka? zaginionych w czasie II wojny ?wiatowej. Stare archiwum, stare ksi??ki telefoniczne i spisy adresowe, zawodna pami?? starych ludzi, urok starych widokówek… Kto w dzieci?stwie zaczytywa? si? przygodami Sherlocka Holmesa, ten w mig zrozumie rado?? rozwi?zywania zagadek. I rado?? uzupe?niania pracy historyków, obcowania z mniej oficjalnym obliczem historii, a o wiele ciekawszym.

Polecam!

Galeria:
Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |usługi kamieniarskie wodzisław | zawiasy nierdzewne | wiertło do metalu Rybnik | ekogroszek Rybnik | prasy poziome
badania okulistyczne Gdańsk | odnowienie uprawnień spawaczy | Utrzymanie zieleni Czerwionka-Leszczyny | pręty gwintowane nylonowe | hoehenarbeit