KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
Hubert Jerzy Jarosz 1934-2020
2021.01.22 / Ewa Stepan
TAGI:
Share |
W polskim ?rodowisku nad Tamiz? znany by? jako Jurek Jarosz. Zmar? w Londynie 27 grudnia 2020. Aktor, publicysta, autor programów satyrycznych i koncertów ?ycze? w Polskiej Sekcji Radia BBC, wieloletni animator ?ycia artystycznego na emigracji.

Osobowo?? sceniczna, dla której scena by?a ?ywio?em, a ?ycie scen?. Zostanie zapami?tany jako cz?owiek dziel?cy si? umiej?tno?ci? spojrzenia na to, co nas otacza, z dystansem i humorem. By? przekonany, ?e komedia porusza czasem g??biej ni? tragedia, któr? i tak nosimy w sobie. Poczucie humoru, refleks, dar spontanicznego dowcipu i wyczucie pointy, a przede wszystkim dystans do ?ycia i do siebie – te cechy sprawia?y, ?e ?wietnie czu? si? w konferansjerce, w kabarecie, a tak?e w radiowych programach muzycznych.

Urodzi? si? 13 kwietnia 1934 w Mi?sku Mazowieckim. Studiowa? w Instytucie Teatrologicznym pod kierunkiem prof. Stanis?awa D?browskiego oraz na Wydziale Estradowym PWST. Zadebiutowa? jako aktor i konferansjer w 1957 roku w Estradzie Szczeci?skiej. W latach 1958-1970 wyst?powa? w Warszawie, w Teatrze Klasycznym, w Estradzie Warszawskiej, a w latach 1959-1962 w kabarecie „Pinezka” na Nowym ?wiecie, (m.in. z Ren? Rolsk?, Halin? Kunick?, Mari? Koterbsk?), w którym parodiowano ciesz?cy si? ogromnym powodzeniem program radiowy „Rewia piosenek” Lucjana Kydry?skiego. Konferansjerka Jerzego Jarosza dowcipnie, ale ostro?nie, zwa?ywszy na czasy, w których zachodnie d?wi?ki jazzu i rocka by?y oficjalnie zakazane, pointowa?a oczekiwania i gusty publiczno?ci. Wspó?pracowa? te? go?cinnie, obok Wojciecha M?ynarskiego i Jonasza Kofty, ze Studenckim Teatrem Hybrydy za?o?onym przez Jana Pietrzaka.

W Londynie osiedli? si? w 1970 roku. Wyst?powa? w programach rewiowych obok Renaty Bogda?skiej, Loli Kitajewicz, Zofii Terne, Ireny Delmar, Mieczys?awa Malicza, Ref-Rena i wielu innych popularnych artystów emigracyjnych. Na scenie Teatru Polskiego ZASP w Ognisku Polskim w Londynie zadebiutowa? w 1973 roku w roli Przybysza w sztuce S?awomira Mro?ka „Szcz??liwe wydarzenie”.

– Podobno by?em bardzo przekonuj?cym Przybyszem, bo po tej roli ?ona prezydenta Raczy?skiego Aniela Mieczys?awska zawsze zwraca?a si? do mnie „Przybysz” – wspomina?.

Wyst?powa? w wielu spektaklach, m.in. w komedii „Wielki szlem” W. Douglasa Home’a, w „Lekarzu bezdomnym” Antoniego S?onimskiego, w „Ta?cu ?mierci” Strindberga, „Nigdy nie jest za pó?no” Neila Simona, czy w sztuce Stanis?awa Tyma „Kochany Panie Ionesco”. Bra? udzia? w ró?nych programach ZASP-u za Granic? po?wi?conych poetom emigracyjnym, jak „Tu mówi Hemar”, czy w spektaklu po?wi?conym Ref-Renowi „Piosenki sercem pisane”, w którym przedstawia? skecz pt. „Party”, wywo?uj?c salwy ?miechu widowni.

Na scen? oprócz humoru wnosi? optymizm. W 1995 roku Teatr ZASP w Londynie przygotowywa? spektakl oparty na twórczo?ci autorów emigracyjnych pt. „Jutro b?dzie lepiej”. Przekornie dopisa? na afiszach: „A czy wczoraj by?o ?le”? ?wiat widzia? w radosnych barwach, a tam, gdzie trudno by?o je dostrzec, wprowadza? dowcip i satyr?.

W latach 1973-1998, prowadzi? programy muzyczne w Polskiej Sekcji Radia BBC w Londynie. Wyst?pi? te? w epizodycznych w rolach w wielu produkcjach filmowych, m.in. w trylogii „Pan Anatol” Jana Rybkowskiego oraz w serialach angielskich. W filmie „Small Time Obsession”, w re?yserii Piotra Szkopiaka, wyst?pi? w roli Mr Korczy?skiego.

Z wielkim powodzeniem prowadzi? tak?e dzia?alno?? impresaryjn?. W latach 80. i 90. na jego zaproszenie wielokrotnie go?cili w Londynie m.in. Jan Pietrzak i jego kabaret, Hanka Bielicka, Danuta Rinn, Halina Kunicka, Lucjan Kydry?ski, Piotr Szczepanik, Wojciech M?ynarski, Jerzy Derfel, Wies?aw Michnikowski, Janusz Gajos, Adrianna Biedrzy?ska, Gustaw Holoubek i Magdalena Zawadzka, Wojciech Pszoniak, Micha? Bajor, Violetta Villas, Tercet Egzotyczny, Piwnica pod Baranami, tak?e pisarz Janusz G?owacki, a w ostatnich latach Janusz Sent, Adrianna Godlewska, Roman Dziewo?ski, Maciej Sthur, Stanis?aw Górka czy Kabaret Moralnego Niepokoju.

Pogrzeb Huberta Jerzego Jarosza odby? si? 7 stycznia 2020 w Londynie, w polskim ko?ciele na Ealingu. Jego prochy spoczn? w grobie rodzinnym w Mi?sku Mazowieckim.

Dodaj komentarz:
Autor:
Wpisz hasło z obrazka: (małymi literami)


REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |pomniki wodzisław | blachowkręty nierdzewne | wiertło do metalu Radlin | ekogroszek Wodzisław | giętarki trzpieniowe cnc
water fountains | cyklinowanie milanówek | Pielęgnacja ogrodów Mikołów | nakrętki zrywalne nierdzewne | podłogi drewniane wodzisław rybnik