KIM JESTEŚMY REDAKCJA MARKETING DYSTRYBUCJA OGŁOSZENIA LISTY DO REDAKCJI KONTAKT 25 czerwiec 2022
E-WYDANIE
REKLAMA
OGNISKO POLSKIE
* OGNISKO NASZE TO WI?CEJ NI? KLUB…
* DAJMY SZANS? OGNISKU
* BITWA O OGNISKO
* FROM VICTORIOUS OGNISKO BACK TO…
PUBLICYSTYKA
REPORTA?
LUDZIE I MIEJSCA
TAKIE CZASY
CZAS PRZESZ?Y
CZAS TO PIENI?DZ
DRUGI BRZEG
CZAS NA WYSPIE
AKTUALNO?CI
ARTFUL FACE
PAN ZENOBIUSZ
REWERS
FAWLEY COURT
DOBRE, BO POLSKIE
SYLWETKI
LONDYN W SUBIEKTYWIE
OPOWIADANIA LONDY?SKIE
ROZMOWA
KULTURA
RECENZJA
SYLWETKI
ROZMOWA
CO SI? DZIEJE
FELIETONY
KRYSTYNA CYWI?SKA
ANDRZEJ LICHOTA
WAC?AW LEWANDOWSKI
GRZEGORZ MA?KIEWICZ
V.VALDI
PODRÓ?E
PO LONDYNIE
PO WYSPIE
POLSKIE DROGI
PO ?WIECIE
W CZASIE I PRZESTRZENI
CZAS NA RELAKS
ZDROWIE POLECAMY
MANIA GOTOWANIA
KRZY?ÓWKA
KRONIKA ABSURDU
NA KO?CU J?ZYKA
TO I OWO
ARTERIA
ARTY?CI
GALERIA
EWA OBROCHTA
BASIA LAUTMAN
BEATA KOZ?OWSKA
WOJCIECH SOBCZY?SKI
RYSZARD SZYD?O
PAWE? KORDACZKA
MARIA KALETA
MAREK BORYSEWICZ
KRZYSZTOF MALSKI
KONRAD GRABOWSKI
JUSTYNA KABA?A
IWONA ZAJ?C
ELZBIETA PIEKACZ
ELZBIETA CHOJAK
ELA CIECIERSKA
CAROLINA KHOURI
ANIA PIENI??EK
AGNIESZKA KOWAL
A.HANDZEL-KORDACZKA
ANDRZEJ KRAUZE
ANDRZEJ LICHOTA
DAMIAN CHROBAK
GRZEGORZ LEPIARZ
S?AWEK BLATTON
ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI
PAWE? W?SEK
MARCIN DUDEK
JOANNA SZWEJ-HAWKIN
DANUTA SO?OWIEJ
TOMASZ STANDO
AGNIESZKA STANDO
OLGA SIE?KO
FOTOREPORTA?
AGATA HAMILTON
JOANNA CIECHANOWSKA
?pi?cy si? zbudzi?
INTERWENCJE
.
Dear Friends,
We write with some very good news. The Claimant in our case served a Notice of Discontinuance. He has dropped the case, which means there will now be no trial, and we can finally move on with our lives. After more than five years, the proceedings are now over. Following three major court hearings, starting with the High Court trial we thought we had won convincingly back in 2017, we are relieved that we do not have to endure the stress of a full retrial ordered through no fault of our own.
 
We have not incurred or admitted any liability to Mr Serafin. We will not be publishing any retraction or apology in relation to our previous reporting about him, nor are we constrained in what we may publish in the future. It is a comprehensive victory for us personally, for Nowy Czas, and for free speech.
 
We could not have secured this outcome without your support. As soon as it became clear that there was significant support for our crowdfunding efforts, we were able to pay for the services of a well-regarded barrister, a specialist in media law. He began the detailed preparation of our case, and also gave us crucial support in our correspondence with the claimant’s lawyers. We believe that it was this development – only made possible thanks to your support – that finally convinced the claimant to give up his case against us.
 
We hope Nowy Czas will survive the effect of this long-lasting battle and will continue to serve our community as it has been doing for so many years.

With best wishes,
Teresa and Grzegorz Malkiewicz


WI?CEJ
POLECAMY
PUBLICYSTYKA - TAKIE CZASY 2022.03.06 /
Pomoc humanitarna dla Ukrainy
Od kilku dni Ambasada RP w Londynie otrzymuje informacje o gotowo?ci Polaków i Polonii mieszkaj?cych w Wielkiej Brytanii do wsparcia dzia?a? pomocowych na terytorium...
CZAS NA WYSPIE - LONDYN W SUBIEKTYWIE 2022.01.27 / Tekst i ilustracja: Maria Kaleta
Dom handlowy Bon Marché
Siedz? sobie w Tate Modern z widokiem na City i nie mog? si? oprze? refleksji, jak szybko to miasto si? zmienia. Przegl?dam zdj?cia sprzed kilkunastu lat, z czasu...
CZAS NA WYSPIE - AKTUALNO?CI 2022.01.27 / Ewa Stepan
Covid, zam?t i ko?tun w Londynie

PUBLICYSTYKA - TAKIE CZASY 2022.01.27 /
Cyfrowy „Nowy Czas”

CZAS NA WYSPIE - SYLWETKI 2022.01.27 / Marek Baterowicz
Pianista w?ród gejzerów
Nowa Zelandia jest ziemi? cudów natury, a przypomina o tym nawet tytu? rewelacyjnej ksi??ki „Ignacy Jan Paderewski. A Pianist amidst the Geysers” (Auckland,...
PODRÓ?E - PO LONDYNIE 2021.07.07 / Teresa Bazarnik
Angielskiej galerii polskie pocz?tki
Znane s? powszechnie sk?onnno?ci Anglików do przedsi?wzi?? charytatywnych – fundowania instytucji u?yteczo?ci publicznej, szpitali, szkó?, college’ów,...
CZAS NA WYSPIE - AKTUALNO?CI 2021.07.02 /
Uhonorowanie gen. W?adys?awa Andersa
W pi?tek 25 czerwca w National Army Museum w Londynie ods?oni?to popiersie gen. W?adys?awa Andersa oraz tablic? na domu, w którym mieszka? a? do ?mierci w 1970 r....
PUBLICYSTYKA - TAKIE CZASY 2021.06.29 / Kacper Wa?czyk
Demokraci i despoci
Na ok?adce numeru „Tygodnika Powszechnego” po?wi?conego aktualnej sytuacji na Bia?orusi ukaza? si? artyku? zatytu?owany Roman Protasiewicz. Wi?zie? numer...
CZAS NA WYSPIE - SYLWETKI 2021.02.04 / Marek Kornat
Polityczny realizm Siemaszki
2 lutego 2021 roku zmar? w Londynie Zbigniew S. Siemaszko. Urodzi? si? 28 pa?dziernika 1923 roku w maj?tku Lachowszczyzna – polski historyk, pisarz i publicysta...
CZAS NA WYSPIE - SYLWETKI 2020.01.14 / Ewa Stepan
Pasja tworzenia, pasja grania

Polski teatr poza Polsk? pe?ni rol? szczególn? – oferuje nie tylko rozrywk?, ale umo?liwia zanurzenie si? w pi?knie literatury polskiej, w poezji, otwiera...
KULTURA - SYLWETKI 2019.12.05 / El?bieta Lewandowska
Prawnik przy sztaludze
Przegl?dam stare katalogi, czytam biogramy i recenzje z wystaw, odkrywam, ?e przez nasze Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii w ci?gu 60 lat...
PODRÓ?E - PO ?WIECIE 2019.11.29 / W?odzimierz Fenrych
Kaplica wype?niona ziarnem
Hemis Gompa to klasztor Czerwonych Czapek, zakonu starszego ni? ?ó?te Czapki. Inaczej ni? klasztory ?ó?tych Czapek, które zwykle wzniesione s? na ska?ach nad dolin?,...
KULTURA - ROZMOWA 2019.11.29 / Ewa Stepan
Na scenie ?ycia
Irena Delmar-Czarnecka, aktorka, ?piewaczka, wieloletnia prezes ZASP-u za Granic?, organizatorka wielu imprez artystycznych, oddanA s?u?bie dla Polski, organizatorkA...
CZAS NA WYSPIE - ROZMOWA 2019.11.29 /
Interes narodu jest prawem najwy?szym
Urodzony w maj?tku Lachowszczyzna, w którym jego przodkowie mieszkali bez przerwy od 1618 roku. Ostatni tu, w Londynie, „?ubr Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego”....
PUBLICYSTYKA - LUDZIE I MIEJSCA 2019.11.28 / Zbigniew S. Siemaszko
Genera? Anders w brytyjskim s?dzie
W lutym 1960 r. w londy?skim High Court of Justice odby?a si? rozprawa. Zosta?a wniesiona przez gen. Andersa – przeciwko redaktorowi i wydawcy ukazuj?cego...
PUBLICYSTYKA - LUDZIE I MIEJSCA 2019.11.28 / Maria Kaleta
Jest zak?tek na tej ziemi… Montrésor
Miejsce to jest niezwyk?ej urody. Ma?e miasteczko, kilkaset rodzin zaledwie, po?o?one nad malowniczym brzegiem kr?tej rzeki Indrois, ze stromym wzniesieniem, na...
PUBLICYSTYKA - REPORTA? 2019.11.27 / Teresa Bazarnik
Victoria czyli zwyci?stwo
Czekam w londy?skim konsulacie na spotkanie z konsulem. Zanim sekretarka zaprowadzi mnie do odpowiedniego biura, z du?ym podziwem przygl?dam si? sprawnej obs?udze...
PUBLICYSTYKA - LUDZIE I MIEJSCA 2019.11.26 / El?bieta Lewandowska
Czerwone maki W?adka Szoma?skiego
60 lat istnienia Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii (APA) to czas wspomnie? o kolegach artystach, którzy zostawili po sobie nie tylko dorobek...
KULTURA - RECENZJA 2019.11.26 / Joanna Ciechanowska
Malarstwo jest nadziej?
Relationships, czyli relacje, zwi?zki… Dlaczego Tomasz Tobolewski wybra? taki w?a?nie tytu? swojej wystawy, w Polskim O?rodku Spo?eczno-Kulturalnym w Londynie?...
CZAS NA WYSPIE - ROZMOWA 2019.11.26 /
Muzyka jest obietnic? lepszego ?wiata
Leszek Mo?d?er, pianista i kompozytor, jest jedn? z najwi?kszych rewelacji ostatniej dekady polskiego jazzu. Z Leszkiem Mo?d?erem rozmawia Tomasz Furmanek....
CZAS NA WYSPIE - ROZMOWA 2022.01.12 / Aleksandra Solarewicz
Wolontariusz w?ród starych ksi?g
Z pocz?tku odwiedzaj?cy archiwa pytali: – Kim jest ten go?? z dziwnym akcentem? On sam czu? si? wtedy jak atrakcja turystyczna. Ale szybko si? okaza?o, ?e...
PUBLICYSTYKA - TAKIE CZASY 2018.08.13 / Marcin Ko?panowicz
Nie burzmy Pekinu
Pa?ac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie musi by? zburzony. Nie wiem, kto pierwszy to powiedzia?, ale pami?tam, ?e takie g?osy zacz??y si? pojawia? ju?...
KULTURA - SYLWETKI 2022.01.20 / Wojciech A. Sobczy?ski
O Ewie Garguli?skiej
Pokazana na Letniej Wystawie Royal Akademy praca Ewy Garguli?skiej Home przedstawia – zaskakuj?co – wzburzone morze. Sztormowe fale maszeruj? rytmicznie...
REKLAMA
PODCASTY
...zobacz inne podcasty
ARTERIA
...zobacz archiwum Arterii
REKLAMA
ENGLISH PAGE
...zobacz inne artykuły
ANKIETA
Czy wyje?d?asz na wakacje do Polski?
liczba głosów: 41062
Tak

30990
75%
Nie

10072
25%
...zobacz archiwum ankiet
WYSZUKIWANE TAGI

Polsport |??????????? ??????????? ??????? | zawiasy nierdzewne | wiertarka udarowa Rybnik | transport pellet Rydułtowy | mediator Wodzisław
kuchnie rybnik | śruby | Koszenie trawników Gliwice | angielski Katowice | okulista gdańsk